Naši klienti

Mezi naše klienty patří knihovny všech stupňů a velikostí (obecní, městské, krajské, střediskové), knihovny ministerstev, výzkumných ústavů, muzeí, archivů či galerií. K dalším našim zákazníkům patří školní knihovny, univerzitní knihovny, ale i specializovaná informační střediska a pracoviště využívající naše systémy pro zpracování jiných typů záznamů (orchestry, právnické firmy, vývojová a výzkumná pracoviště).

Máte zájem o další informace? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt

© 2017 KP-SYS spol. s r. o. www.kpsys.cz - Všechna práva vyhrazena.