Program Setkání uživatelů 10. 11. 2021

Program Setkání uživatelů 10. 11. 2021

Zahájení 10.00, předpokládaný závěr 14h

● Novinky ve firmě KP-SYS, zhodnocení roku 2021 (Ing. Petr Štefan)
● Systém pro správu bibliografických databází Knihovědného oddělení Knihovny AV ČR (Mgr. Vojtěch Šícha)

Přestávka na vyvětrání

● VerbisBox - půjčování knih do boxu (Ing. Petr Štefan)
● Napojování knihoven do CPK. Sklizeň dat, EduId, NCIP. (Ing. Petr Štefan)

Přestávka na občerstvení a kávu

● Novinky v programu Verbis (Ing. Tomáš Krejzek)
● Novinky v eVerbis a Portaro (Ing. Jan Pachol)
● Diskuse, dotazy

 Závěr

Máte zájem o další informace? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt

© 2017 KP-SYS spol. s r. o. www.kpsys.cz - Všechna práva vyhrazena.