Program setkání uživatelů 14.11. 2018

Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS

Praha, 14. 11. 2018

Historický ústav AV ČR

 

9.30 – 10.00

Registrace účastníků

10.00 – 10.15

Uvítání účastníků  –  doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (ředitel HÚ AV ČR) , Ing. Petr Štefan (KP-SYS), PhDr. Václava Horčáková (HÚ AV ČR)

10.15–10.30

Bibliografie české lingvistiky - PhDr. Jana Papcunová (Ústav pro jazyk český AV ČR)

10.30–10.45

Virtuální studovna Divadelního ústavu – Mgr. Alena Součková (Divadelní ústav)

10.45–11.00

Akademická encyklopedie – Ing. Tomáš Krejzek (KP-SYS), Mgr. Věra Hanelová (HÚ AV ČR)

11.00–11.30

Shrnutí činnosti a výsledků KP-SYS v roce 2018 – Ing. Petr Štefan (KP-SYS)

11.30–12.30

Přestávka na oběd

Ukázka produkce nakladatelství Historického ústavu s možností zakoupení publikací  (studovna HÚ)

12.30–12.45

Novinky v systému Verbis – Ing. Tomáš Krejzek (KP-SYS)

12.45–13.15

Novinky v systému Portaro  – Ing. Jan Pachol (KP-SYS)

13.15–14.30

Dotazy a odpovědi, diskuze

Máte zájem o další informace? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt

© 2017 KP-SYS spol. s r. o. www.kpsys.cz - Všechna práva vyhrazena.